Di hari ketiga selama kita di Taiwan waktu gelaran #Computex2023. Kita kebetulan di email oleh EK sebuah undangan untuk mendatangi secret event mereka ketika Computex. Seperti apa keseruanya, langsung aja tonton videonya.